پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
 

آدرس

آدرس: استان گلستان - شهرستان بندرگز- خیابان شهید زحمتکش - جنب دادگستری قدیم- اداره بنادر و دریانوردی استان گلستان
شماره تلفن: 01734367725 و 2464
فکس: 01734367726