اعلامیه دریایی

جزوه راهنمایی آشنایی با نحوه صدور
اعلامیه دریایی محلی
مرجع صدور: توسط بنادر تابعه
تهیه کننده: اداره بنادر ودریانوردی استان گلستان
جمال جعفری پور
آذر ماه 89
الف ) تعاریف :
1- اعلامیه دریایی محلی :
     اعلامیه دریایی محلی ( Local Natice to Mariners ) یک اطلاعیه دریایی است که موضوع آن    مرتبط به یک استان ساحلی یا یک بندر خاص بوده و کلیه موارد کاهش یا افزایش ایمنی که ضرورت اطلاع رسانی آن به دریانوردان در استان مربوطه یا در محدوده تحت پوشش بندر مربوطه از سوی مرجع صدور، تأکید گردد و موجبات ارتقاء ایمنی دریانوردی، کاهش سوانح دریایی یا پیشگیری از وقوع سوانح را باعث می شود.
2- مرجع صدور:
در ادارات کل/ اداره بنادر در هر استان/ بندر، بخش مرتبط با عملیات دریایی آن بندر متولی صدور اعلامیه دریایی محلی می باشد، بنحوی که برای مراجع استانی بندر محل استقرار اداره کل و برای محدوده محلی در بنادر کوچک، اطلاع رسانی توسط بندر مربوطه در حوزه و محدوده خودش انجام می پذیرد.
ب ) اهداف اعلامیه دریایی محلی:
آخرین تغییرات و اصلاحات در محدوده دریایی هر استان/بندر که موجب افزایش / کاهش ایمنی دریانوردی می گردد به کلیه دریانوردان، دریائیان، ارگانهای ذیربط تا حد پایین تر سطوح دریانوردان در حوزه بندر، اطلاع رسانی گردد. چون هر چقدر اطلاع رسانی دقیق تر، شفاف تر و بهتر صورت بگیرد، منتج به کاهش سوانح دریایی افزایش ایمنی دریانوردی و پیشگیری از وقوع صدمات، لطمه های جانی و مالی و حفظ اموال دولت و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد.
ج ) اعلامیه دریایی محلی از نگاه حقوقی  :
        همانطور که می دانید وظیفه اطلاع رسانی مسائل مرتبط با ایمنی دریانوردی کشورمان بر عهده سازمان متولی امر ایمنی دریانوردی ( سازمان بنادر و دریانوردی ) می باشد لذا هر گاه سانحه ای رخ دهد و اتفاقی بیافتد و بررسی های کارشناسی و پیگیری های قضائی در یافتن علل قصور و تقصیر به اینجا ختم بشود که علت بروز سانحه ، عدم اطلاع دریانوردان از وجود خطر یا تغییرات و یا اصلاحات بوده ، آنگاه بطور یقین این بحث پیش می آید که متولی اطلاع رسانی  چه ارگانی و چه واحدی بوده است و در نتیجه متولی اطلاع رسانی به دریانوردان زیر سؤال برده شده و می بایستی پاسخگو باشد.
پس نتیجه میگیریم که اعلامیه دریایی محلی، یکی از ابزارهای اطلاع رسانی متولی امر ایمنی دریانوردی است که سهم خود را در انعکاس خبر رسانی به دریانوردان از طریق صدور اعلامیه دریایی محلی ایفاد می نماید.
د ) مندرجات / مفاد اعلامیه دریایی محلی:
1- مختصات جغرافیایی محل مورد نظر ( طول و عرض جغرافیایی )
2- محدوده محلی مشخصات محل مورد نظر ( آدرس محلی خطر )
3- نوع خطر / تغیییرات / اصلاحات / عملیات در دست انجام
4- محدوده زمانی انجام عملیات ( اگر لازم باشد ) مثلاً از تاریخ 1/9/89 بمدت 20 روز 
5- صدور اعلامیه دریایي در صورتی که عملیاتی مثل لوله گذاری ،  تعمیرات زیرآبی و عملیات هیدروگرافی لایروبی و نظایر اینهاست، حتی الامکانیک هفته قبل از شروع عملیات باشد.
6- بندهای 1 الی 5 الزامی بوده ولی سایر اطلاعات تکمیلی در صورتیکه لازم تشخیص داده شد، اضافه شود.
7- صدور اعلامیه دریایی از نامه ارسال آن به مراجع ذیربط جدا باشد .
8- شماره اعلامیه دریایی محلی شامل شماره اعلامیه شروع از 01 مانند نمونه 01/89 که 89 سالی که در آن هستید می باشد. 
9- در صورتی که برای موضوع خاصی قبلا اعلامیه دریایی بین المللی NtM)) توسط اداره کل امور دریایی سازمان راجب همان موضوع صادر شده و رونوشت آن بدست شما رسیده است ، ارسال اعلامیه دریایی صادره توسط امور دریایی که ضمیمه به یک نامه برای مراجع استانی و محلی  کفایت می نماید و لزوما نیازی به صدور اعلامیه دریایی محلی نمی باشد.
ه ) گیرندگان اعلامیه دریایی محلی در محدوده استان / بندر مربوطه:
1- اصل نامه به بالاترین مرجع دریانودری زده شود ( مثل شرکت کشتیرانی ... ).
2- در رونوشت ها اولویت بندی ارشدیت و سلسله مراتب گیرندگان نامه رعایت شود.
3- رونوشت ها:
1-3) معاونت سیاسی امنیتی استانداری استان ........... بانضمام تصویر اعلامیه دریایی محلی شماره ..../89 جهت استحضار.
2-3) فرماندار/ بخشداری ...................
3-3) شرکت کشتیرانی ..................... ( اعم از خصوصی یا دولتی ).
4-3) تعاونی های صیادی، دریانوردی و ...
5-3) فرماندهی محترم منطقه ....... نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه.
6-3) فرماندهی ناجا
7-3) دریابانی
8-3) هواپیمایی و هواشناسی
9-3) اداره کل امور دریایی سازمان بانضمام تصویر اعلامیه دریایی محلی شماره ..../89 جهت استحضار.
10-3) رونوشت به ارسال کننده اطلاعات داده شود ( بازگشت به نامه شماره ..................... مورخ .............
و ) نحوه آرشیو و بایگانی اعلامیه دریایی محلی :
1- کلیه اعلامیه های دریایی محلی صادره در زونکن مربوطه بایگانی شود.
2- چنانچه اطلاعات مرتبط با اعلامیه دریایی از جاهای دیگر ( سایر مراجع ) به شما رسیده است حتماً یک نسخه ار آن اعلامیه، بایگانی شود.
ز) ضمیمه اعلامیه دریایی محلی:
- در صورت امکان یک نقشه کوچک در سایز A4 یا A3 که محدوده عملیات / خطر در آن مشخص باشد.
- در صورت امکان و حسب تشخیص کپی عکس را هم برای شفافیت در اطلاع رسانی می توانید ضمیمه کنید.
ح ) آدرس و تلفن مرجع صدور اعلامیه دریایی محلی :
- حتی الامکان آدرس، تلفن تماس و فاکس را جهت تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به سوالات احتمالی و جمع آوری بازخورد اطلاعات ( feed back ) ، رفع ابهامات و اشکالات احتمالی در انتهای اعلامیه دریایی محلی قید نمایید. 

اعلامیه دریایی

اعلامیه دریایی 1 - gazgaz - اعلامیه دریایی 1-1

اعلامیه دریایی محلی

اطلاعیه دریایی 2- gaz

اعلامیه دریایی

اطلاعیه دریایی 3- gaz