سازمان بنادر و دریانوردی/واحد دریایی/بخش ثبت شناوران/دفترخانه های مجاز ثبت شناوران در استان گلستان

ادرس دفترخانه های مجاز ثبت شناورها در استان گلستان

دفترخانه های مجاز ثبت و انتقال شناور

 

گرگان

دفترخانه اسناد رسمی شماره 13 گرگان

سردفتر: آقای علی اکبر سفید گر

آدرس: گرگان اول خیابان ولیعصر عدالت 5 مجتمع آپادانا طبقه اول

تلفن: 01732252751  و 01732262438

 

بندرگز

دفترخانه اسناد رسمی شماره 99بندرگز

سردفتر: آقای عبدالله عسگری

آدرس: بندرگز خیابان اسدی عرب جنب مسجد محمدیه

تلفن: 01734366261 و 01734366299

نمابر: 01734362018