اخبار

آموزش های مهارتی و تربیت نیروی ماهر در حوزه بنادر و دریانوردی استان گلستان توسعه می یابد.

آموزش های مهارتی و تربیت نیروی ماهر در حوزه بنادر و دریانوردی استان گلستان توسعه می یابد.

اسعدی مدیر بنادر و دریانوردی گلستان در نشست مشترک با مدیر کل فنی و حرفه ای استان گلستان ، از توسعه آموزش های مهارتی و تربیت نیروی ماهر در حوزه بنادر و دریانوردی گلستان خبر داد و گفت: اجرایی شدن این امر مستلزم پیگیری در سطح ملی سازمانها می باشد.

به گزارش روابط عمومی بندر به منظور گسترش فرهنگ مهارت آموزی تعامل و همکاری دو جانبه نشست مشترک مدیر بنادر و دریانوردی گلستان و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

اله یار اسعدی مدیر بنادر استان در این نشست با اشاره به ظرفیت های موجود در زمینه مشاغل در بنادر و دریانوردی کشور، با نگاهی فرا منطقه ای گفت: پرورش نیرو در این زمینه نه تنها برای استان گلستان خوب خواهد بود که برای کل کشور بهینه خواهد بود.

اسعدی با اظهاراینکه مطمئناً اجرایی شدن این امور برای پیشرفت استان مفید خواهد بود تصریح کرد: جمع بندی این نشست را در سطح ملی پیگیری می کنیم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد آموزش های مهارتی در حوزه های مختلف، شناسایی مشاغل جدید و تدوین استاندارد آن را یکی از وظایف آموزش های فنی و حرفه ای بیان کرد.

ابوالفضل تیرانداز با اشاره به امکانات دو طرف ، اجرای آموزش هایی نظیر تخلیه و بارگیری ، غواصی ، جوشکاری زیر آب، سکان دار و سایر سرفصل های استاندارد موجود یا قابل تولید را امکان پذیر دانست و گفت: انعقاد تفاهم نامه ای در سطح استان برای اجرایی شدن این موضوع می توان منعقد کرد. وی همچنین با اشاره به واحد علمی-کاربردی مهارت گفت: عملیاتی شدن جذب دانشجو در رشته های مرتبط با حوزه بنادرو دریانوردی از موضوعاتی است که با همکاری طرفین قابل اجرا خوهد بود.

۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰:۳۱
تعداد بازدید : ۱,۳۳۷

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.