تاریخچه بندر گز

تاریخچه بندرگز

بندرگز (بندر جز) از دوران قاجار با ایجاد یک تجارتخانه (انبار بزرگ کالا) توسط روس‌ها در زمان محمد شاه )۱۲۳۶ه.ق) قطب مهم اقتصادی تجاریمنطقه استراباد محسوب می‌شد. مدتی بعد در اوایل حکومت ناصرالدین شاه با احداث یک اسکله چوبی و عامل شعبه بانک استقراضی روس این بندر ای یک سو یه استراباد، دامغان، شاهرود، مازندران، و تهران و از سوی دیگر با چرکن، بادکوبه و هشترخان روسیه در تماس تجاری بود. از همین تاریخ مهاجرت از شهرهای روسیه به‌سوی بندرگز آغاز گردید که ارامنه بیشترین تعداد مهاجرین را تشکیل می‌دادند. این گروه مدت‌ها بعد صاحب بسیاری از از املاک و مغازه‌ها گردیدند و سال‌ها نبض و محور اصلی اقتصاد تجاری منطقه را در دست داشتند. قدرت اقتصادی و تراکم جمعیت آن‌ها باعث نفوذشان در این ناحیه شد؛ چنان که یکی از ارامنه در اوایل حکومت رضا شاه (۱۳۰۵ش) به نمایندگی مجلس مردم این منطقه انتخاب گردید.

شهر بندر گز در 20 کیلومتری جنوب بندرترکمن و در 48 کیلومتری غرب گرگان و در کرانه خلیج گرگان قرار گرفته است.پیش از ایجاد بندرترکمن بندر تجاری گرگان،شاهرود و دامغان بود که بواسطه تاسیس کارخانه های متعدد از قبیل پنبه پاک کنی،برنج پاک کنی،روغن کشی و واقع بودن بر سر راه شوسه،گرگان،بهشهر و بندرترکمن و خط آهن دارای اهمیت زیادی بود . و از طرفی عقب نشینی آب دریا و نوع رژیم رسوب گذاری  خلیج گرگان و رسوب کانال خوزینی و تغییر نسل شناورها در دریای خزر ، از جمله دلایل عدم فعالیت تجاری این دو بندر مهم محسوب می گردند.