پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
 

بنادر و دریانوردی استان گلستان یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین بنادر کشور بوده که از دیرباز به دلیل داشتن شرایط بالقوه در طول تاریخ کهن ایزان زمین نقش بسزایی ایفا نموده است.
بندرترکمن بعنوان یکی از قدیمی ترین بنادر کشور که از مزیت اتصال به راه آهن برخوردار بوده است در سال 1306 هجری خورشیدی بنیان نهاده شده و اقتصاد این شهر بر پایه اقتصاد کشاورزی طراحی شده است.
از دیگر بنادر استان که دارای سابقه ای دیرینه بوده است بندرگز یا بندر کناره بوده که قدمت آن به بیش از 500 سال قبل باز می گردد. در اهمیت سوابق این بندر همین بس که در دوران قاجار با ایجاد یک تجارتخانه بزرگ توسط روسها ، این بندر به یک قطب مهم اقتصادی تبدیل گردیده بود و در اوایل حکومت ناصرالدین شاه قاجار، یک پست اسکله چوبی و عامل شعبه بانک استقراضی روسها ، این بندر عامل ارتباط بین کشور ایران و بادکوبه روسیه بوده است .
در حال حاضر بدلیل شرایط بوجود آمده در بنادر مذکور فعالیتی صورت نمی گیرد که با همت و پیگیری مسئولین استان و سازمان و استفاده از توان بخش خصوصی در نظر می باشد تا از پتانسیل بالقوه این بنادر جهت توسعه و رونق گردشگری استفاده گردد که خوشبختانه در طی مدت کوتاه گذشته اقدامات بسیارموثر و خوبی در این زمینه صورت رفته و به زودی شاهد اتفاقات بسیار مهمی در بنادر خواجه نفس و گمیشان با استقبال بخش خصوصی خواهیم بود.